Ewa Irmina Kałużyńska Andreo
Adwokat

Ewa ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie w Walencji oraz studia magisterskie na Wydziale Kulturoznawstwa na Europa Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech, a także studia podyplomowe Master de Abogacia w Zrzeszeniu Adwokatów w Walencji.

Ewa doradza w zakresie prawa handlowego procesowego, pomaga dużym międzynarodowym jak i krajowym firmom w sprawach korporacyjnych, w umowach międzynarodowych i przy rozstrzyganiu sporów. Doradza firmom zagranicznym w trakcie ich procesów adaptacyjnych na rynku hiszpańskim, a także firmom hiszpańskim, gdy planują rozszerzenie swojej działalności na rynki zagraniczne, zwlaszcza w Polsce i Niemczech.
W naszej kancelarii zajmuje się obsługą prawną transportu międzynarodowego.

Ewa ma duszę artystki. W wolnych chwilach śpiewa w chórze adwokackim oraz maluje.

Ewa posługuje się jezykiem polskim, hiszpańskim, niemieckim, angielskim oraz rosyjskim.