Dr. Miquel Roca
Wspólnik – dyrektor
London
VCard:

Miquel działa w Hiszpanii jako czynny Adwokat, w Anglii jako Solicitor of the Supreme Court oraz jako Foreign Legal Consultant w Teksasie. Jest doktorem nauk prawnych na Uniwersytecie Abat Oliba CEU w Barcelonie, ze specjalnym wyróżnieniem Doktoratu Europejskiego i wyróżnieniem Cum Laude. Przez 7 lat był członkiem Zarządu Hiszpańskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego. Członek Houston Maritime Arbitrators Association oraz Supporting Member w London Maritime Arbitrators. Jest również profesorem prawa morskiego na Uniwersytecie Abat Oliba CEU w Barcelonie i w London City Law School, oraz profesorem wizytującym na wielu uniwersytetach na świecie, między innymi w Atenach, Meksyku, Rydze, Lund i Houston.

Po zakończeniu pracy w dziale prawnym Zarządu Portu w Barcelonie, Miquel został zatrudniony przez przedsiębiorstwo żeglugowe P&O Nedlloyd, gdzie przez 2 lata pracował jako Account Manager. Następnie otrzymał propozycję pracy w Organizacji Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Wiedniu, gdzie pracował dla UNCITRAL (Komisja NZ ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego) w grupie Prawa Transportowego uczestniczącej w opracowywaniu Reguł Rotterdamskich. Tam również pracował jako profesor prawa morskiego na Vienna Webster Private University w Wiedniu.

Niedługo po tym, Miquel powrócił do prywatnej praktyki, najpierw w Hamburgu (gdzie pracował w dziale prawa morskiego w jednej z największych kancelarii prawnych w Niemczech), a następnie w Barcelonie (w jednej z najważniejszych kancelarii w mieście). Po jakimś czasie został zatrudniony przez jeden z najważniejszych urzędów morskich w Londynie, w mieście w którym pracował przez wiele lat jako Solicitor, zarządzając arbitrażem morskimi zgodnie z zasadami London Maritime Arbitrators Association, a także arbitrażami morskimi według norm London Court of International Arbitration oraz International Chamber of Commerce. W ten sam sposób doradzał ważnym członkom światowego przemysłu morskiego w rozwiązywaniu sporów morskich przed sądami Sądu Najwyższego w Anglii.

Wśród ostatnich spraw, które prowadził i zakończyły się pomyślnym wynikiem, zasługują na uwagę te dotyczące braku zastawu na konosamentach, jak również uzyskanie pierwszej sentencji w Hiszpanii, która określa ilościowo wartość konosamentu, a także doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie ekstrakcji morskich w celu wydobyciu ładunku zatopionego statku na wodach międzynarodowych; kierowanie projektem ustawy konosamentu dla jednej z najważniejszych grup spedycyjnych w Europie; kierownictwo międzynarodowym arbitrażem wynoszącym ponad 10 milionów dolarów; doradztwo jednej z najważniejszych stoczni w Hiszpanii z roszczeniem wynoszącym ponad 200 milionów euro.
Miquel został mianowany Pełnomocnikiem Królestwa Hiszpanii przed Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL), który w imieniu Królestwa Hiszpanii podpisał Reguły Rotterdamskie.
Miquel otrzymuje najlepsze referencje od najlepszych serwisów prawnych.
Wszystkie serwisy określają Miquela jako “leading individual” oraz jako  “notable practitioner”.

Miquel opublikował dwie swoje książki: “El Arbitraje Marítimo en Londres” (Wydawnictwa Aranzadi Thomson Reuters), która jest także dostępna w formacie e-book oraz “El Registro de Buques del Estado de la Ciudad del Vaticano. Derecho Marítimo Vaticano” (Wydawnictwa CEU), która jest dostępna tutaj.
Miquel posługuje się językiem hiszpańskim, angielskim, niemieckim i katalońskim.
Poza biurem jest aktywnym pływakiem amatorskim. Brał udział w licznych maratonach pływackich, takich jak Oceanman i Maranton. Obecnie przygotowuje się do zawodów, których celem jest przepłynięcie Cieśniny Gibraltarskiej, z których cały dochód będzie przeznaczony na cele charytatywne.

Blog