PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I ENERGII

Departament Środowiska i Energii Blas de Lezo oferuje swoim klientom kompleksową usługę doradztwa środowiskowego, energii i zrównoważonego rozwoju. Nasza usługa jest ukierunkowana na projektowanie instrumentów wsparcia w procesie podejmowania decyzji dotyczących środowiska, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

W tym celu mamy multidyscyplinarny zespół, a także rozległą sieć ekspertów konsultantów zrzeszonych zarówno w kraju, jak i za granicą.

 • Ustawodawstwo środowiskowe i przygotowanie propozycji normatywnych.
 • Finansowanie projektu.
 • Energia i zmiany klimatu.
 • Zrównoważona mobilność.
 • Gleby i zanieczyszczona woda.
 • Zarządzanie odpadami.
 • Ozon i fluorowane gazy.
 • Ocena polityk, planów i projektów.
 • Roszczenia do planów.
 • Systemy zarządzania środowiskowego.
 • Odpowiedzialność za środowisko.
 • Gospodarka środowiskowa.
 • Opodatkowanie środowiskowe.
 • Szkolenie.