PRAWO MORSKIE I PORTOWE

Nasz dział prawa morskiego i prawa portowego ma duże doświadczenie w sektorze morskim, a dokładniej w następujących obszarach:

 • Transport towarów drogą morską w kontenerach.
 • Konosament czyli morskie listy przewozowe.
 • Leasing statków. Zasady dotyczące polis.
 • Budowa, naprawa i przekształcenie statków.
 • Umowy kupna – sprzedaży statków.
 • Kredyty hipoteczne i kredyty bankowe.
 • Wejścia na pokład.
 • Holowanie i ratownictwo morskie.
 • Wypadki morskie.
 • Duże awarie.
 • Przechowywanie i rozładowywanie.
 • Roszczenia.
 • Utrata, uszkodzenie, zniszczenie ładunku.
 • Ubezpieczenia, reasekuracja morska i P & I.
 • Rejestracja statków w dowolnym pawilonie.
 • Zajęcie zapobiegawcze statku.
 • Terminale portowe (kontenery i ładunki ogólne).
 • Usługi portowe i logistyka.
 • Prawo połowów.