PRAWO ANGIELSKIE I ARBITRAŻ MORSKI

Z ponad 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu postępowań sądowych w Wielkiej Brytanii, mamy profesjonalnych członków w London Bar Association.

Biuro jest więc najlepszym sprzymierzeńcem w działalności biznesowej w Wielkiej Brytanii, a także w rozwiązywaniu konfliktów, zarówno za pośrednictwem zwykłych sądów tego kraju, jak i poprzez arbitraż.

W ten sam sposób Blas de Lezo Abogados oferuje swoje usługi brytyjskim firmom i obywatelom, którzy potrzebują najlepszych porad w Hiszpanii dla rozwoju ich interesów handlowych i rozwiązywania konfliktów.

  • Arbitraż krajowy i międzynarodowy.
  • London Court of International Arbitration (LCIA), London Maritime Arbitrators Association (LMAA).
  • High Court of Justice, miasto Londyn.